Budget 2020. Tønder Kommune

2. oktober 2019

Henrik FRandsen

Borgmester
E-mail: hfr@toender.dk
Telefon: 21 24 40 89


Budget 2020: bredt forlig. 

Du kan læse mere i detaljer om budget 2020 på Tønder Kommunes hjemmeside.


Bredt budgetforlig

Det er et solidt flertal der står bag Tønder Kommunes oplæg til næste års budget. Og der er tale om et 2020-budget med investeringer i velfærd, støtte til lokale initiativer og et historisk højt anlægsbudget.

 Efter to dages budgetseminar, drøftelser og forhandlinger har 28 ud af kommunalbestyrelsens 31 medlemmer i dag givet hinanden håndslag på næste års budget for Tønder Kommune.

Budgetforliget sætter en tyk streg under, at der er godt styr på økonomien i Tønder Kommune, og at man fra politisk hold samtidig har formået at skabe et nyt økonomisk råderum som skal investeres i vækst og udvikling i kommunen.

"Der har gennem hele forløbet været en positiv stemning og et fælles ønske om at opnå enighed. Og at 28 ud af 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen er en del af det færdige budget, sender et positivt signal til borgerne i Tønder Kommune", fortæller borgmester Henrik Frandsen og tilføjer, at han udtaler sig på vegne af forligskredsen.

Det har været væsentligt for forligskredsen, at sætte fokus på udviklingen af kernevelfærden til borgerne. Det betyder blandt andet, at der investeres yderligere i udviklingen af børn og skoleområdet, at man fokuserer på en værdig og god ældrepleje, og at de borgere der har brug for hjælp indenfor fx det sociale område, også får den hjælp de har behov for.

Udover kernevelfærden har der også været et politisk ønske om at fortsætte og styrke udviklingen af erhvervs- og turistområdet i Tønder Kommune. På turistområdet skal der fx arbejdes videre med planen om eventuelt at etablere et destinationsselskab omkring Vadehavet i samarbejde med Esbjerg og Fanø kommuner.

Herudover vil en række spændende anlægsprojekter blive prioriteret, og så ønsker man i forligskredsen også at bakke op om de mange spændende og visionære initiativer i Tønder Kommune, som vel at mærke er lokalt forankrede - fx projekter med nye almene boliger eller den ambitiøse masterplan for området ved Tønder Sport- og Fritidscenter

"Med budgetforliget for 2020 synes jeg vi har opnået en rigtig fin balance mellem at opjustere Tønder Kommunes kernevelfærd samtidig med, at der er blevet plads til at investere i en lang række spændende projekter, som vil være til gavn og glæde for borgerne i Tønder Kommune og alle de mange turister, som hvert år besøger os", fortæller Henrik Frandsen.

Forligskredsen understreger dog, at der - selvom der nu er indgået en aftale - fortsat er nogle forhold der mangler at blive afklaret. Det drejer sig blandt andet om hvordan man på Christiansborg vil se på kommunernes samlede overholdelse af rammerne til service og anlæg.

Dagens budgetaftale skal nu sendes til 1. behandling og herefter i høring. Forligskredsen har endvidere aftalt, at når Folketinget har vedtaget finanslovsaftalen for 2020, vil partierne i Tønder Kommune sætte sig sammen igen for at vurdere om den nye finanslov påvirker budgetaftalen.

Med i årets budgetaftale er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Slesvigsk Parti, Det Konservative Folkeparti, løsgængeren Jens Møller og Liberal Alliance.

Udenfor budgetaftalen står Borgerlisten, Enhedslisten og SF.