Budget 2019. Tønder Kommune

16. februar 2019

Henrik FRandsen

Borgmester
E-mail: hfr@toender.dk
Telefon: 21 24 40 89


Budget 2019


Budget 2019: bredt forlig. enstemmig godkendt af kommunalbestyrelsen.

Du kan læse mere i detaljer om budget 2019 på Tønder Kommunes hjemmeside.