EU - Parlamentskandidat for Venstre

3. marts 2019

Anbefalere

Anbefalere til Asger Christensen til EU-valget den 26. maj 2019


Forleden var der én, der fortalte mig, at suverænitet ikke er noget, vi afgiver, men noget vi får ved at samarbejde. Sådan havde jeg egentlig ikke tænkt på det før, men jeg har grublet en del over det siden da. Jo mere jeg tænker over det, desto mere mening giver det. Er der nogen, der tror, at Danmark kunne lave store handelsaftaler med lande som Japan, Sydkorea og Canada, hvis vi stod udenfor det europæiske samarbejde? Er der nogen, der tror, at vi i Danmark kan bekæmpe klimaproblemer og cyber-kriminalitet selv? Der er nogle enkelte, der tror at suverænitet først og fremmest handler om at stå uden for det forsvarspolitiske samarbejde, men netop i NATO kan vi forsvare vores suverænitet. Derfor ser jeg også gerne, at vi øger vores samarbejde med vore europæiske venner.

 Vi har brug for EU, men vi har ikke brug for EU alle steder. Den verden, vi lever i nu, er god - men også usikker på nogen måder. Vi kæmper med cyber-kriminalitet, der knægter vores sikkerhed; klimaforandringer, der truer vores levegrundlag; og skrivebords-bureaukrati, der hæmmer vores virksomheder. Når vi kigger mod øst, rejser Putin sig truende, og opruster sig til hybridkrig og cyber-angreb. Når vi vender blikket mod vest, gjalder Trump op, spreder fake news og underminerer den amerikansk-europæiske samhandel og sikkerhed. Selv indenfor Europas grænser bliver vi nu udfordret af Brexit på blandt andet eksport og fiskeri. Er der nogen, der tror, at vi i Danmark kunne støde bryst med Putin, overdøve Trump eller ruske fornuft ind i briterne? Gennem det europæiske samarbejde opnår vi stemmen og størrelsen til at stå imod.

 Er der nogen, der regner med, at danske klimatiltag kan ændre verdens CO2-udledning og sænke vandstanden i verdenshavene? Danmark fører en af de grønneste politikker i verden, men vi kan ikke påvirke klimaforholdene alene. Derfor er det EU, der skal trække i arbejdstøjet, når det gælder klima- og energipolitikken – for det er på den scene, at vi kan rykke noget. Det skal vi blandt andet gennem en fælles europæisk energiunion. EU-samarbejdet hjælper på mange måder det danske erhvervsliv, men på visse punkter er EU-lovgivningen blevet så bureaukratisk, at det koster på ordrebogen. Det skal vi naturligvis komme til livs. Jeg ønsker et meget mere fokuseret EU, som bygger på fornuft. Et EU, der fokuserer på at beskytte forbrugerne, så vi trygt kan handle på tværs af landegrænser, såvel som herhjemme. Et EU, der styrker det indre marked, så vores virksomheder kan vækste i stedet for at bade i bureaukratiske barrierer. Et EU, der fokuserer på frihandelsaftaler, som skaber tusindvis af danske arbejdspladser og ordrer for milliarder til de danske virksomheder. EU skal ikke beskytte os mod den krumme banan, men beskytte os mod grænseoverskidende kriminalitet. Vi har brug for en reform af EU’s landbrugspolitik, en europæisk energiunion, og en selvstændig og handlekraftig fælles europæisk ramme for politisamarbejde, så vi kan beskytte Danmark mod den grænseoverskridende kriminalitet. Det leder os tilbage til spørgsmålet om suverænitet. Når kriminalitet, klimaforandringer og handel er grænseoverskridende, så må lovgivningen og myndighederne også være det.

 Vi har brug for EU, og de har brug for os. Derfor vil vi have mere Danmark i Europa, og mere Europa i verden. Vi kan ikke gøre det selv.