Generalforsamling Kommuneforeningen 2020

23. februar 2020

Kommuneforeningens generalforsamlingen afholdes den 9. marts 2020. 

Lokalforeningerne: Generalforsamlingen i lokalforeningerne kan ses under Generalforsamling 2020. 

Generalforsamling kommuneforeningen

Mandag den 9. marts kl. 19.00

.Sted: Bredebro Kro, Brogade 10, Bredebro                                           Inviterede: Medlemmer af Venstre i Tønder Kommune                               Velkomst ved formand Kim L. Tygesen Sang: Det haver så nyligen regnet.       1. Valg af stemmetællere                                                                                             2. Valg af dirigent.                                                                                                         3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.                                 4. Kredsformandens beretning                                                                                 5. Behandling af regnskab.                                                                                       6. Behandling af indkommende forsalg. i. Ingen indkommende forslag             7. Afstemning om opstillingsmetode                                                                         8. Godkendelse af valgprocedure til KV 21 og RV 21                                               9. Fremlæggelse af budget, herunder beslutning om vælgerforeningers kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelse og regionsbestyrelse.     10. Valg af formand                                                                                                     11. Valg af 4 medlemmer for en 2-årig periode og 2 suppleanter for en 1-årig  periode.                                                                                                                    i. Preben Th. Olsen (villig til genvalg)                                                                        ii. Jørgen Jacobsen (villig til genvalg)                                                                          iii. Pia Hedegaard Kristensen (villig til genvalg)                                                      iv. Karl Henning Clausen (villig til genvalg)                                                     Suppleant  v. Keen Andersen vi.                                                                                2. suppleant vakant                                                                                                   12. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter for 1-årig periode                                     i. Mikael Crone (villig til genvalg)                                                                               ii. Jørn Skov (villig til genvalg)                                                                                   iii. 1. suppleant vakant iv. 2. suppleant vakant                                                           13. Valg af formand for kredsbestyrelsen                                                                i. Peter Thysen (villig til genvalg)                                                                             14. Valg af 4 medlemmer til kredsbestyrelsen.                                                        i. Christian Christiansen (modtager ikke til genvalg)                                            ii. Paul-Erik Jensen (villig til genvalg)                                                                      iii. Mikkel Clausen (villig til genvalg)                                                                        iv. Jes E. Møller (villig til genvalg)                                                                            15. Valg af 1 medlem til regionsbestyrelsen, samt 1 suppleant                              i. Esther Andersen (villig til genvalg) Suppleant                                                     ii. Søren T. Hansen                                                                                                     16. Valg af 1 delegeret til landsmødet.                                                                     i. Victor Sejr Conradsen                                                                                            17. Eventuelt. 


Program for kommuneforeningens generalforsamling

Mandag den 9. marts 2020

Program for Kommuneforeningen,

mandag den 9. marts 2020

Kl. 19:00: Kommuneforeningens generalforsamling                                            Kl. 20:45: Pause med kaffe og kage                                                                        Kl. 21:00: Kredsbestyrelsens generalforsamling                                                    Kl. 22:00: Tak for i aften


Opstillingsmøde folketingskandidat

Mandag den 9. marts 2020

Dagsorden for opstillingsmøde til Tønder-kredsens folketingskandidat            1. Velkomst.                                                                                                                    2. Valg af dirigent                                                                                                        3. Valg af 2 stemmetællere.                                                                                       4. Skriftlig forslag til kandidat.                                                                                 5. 5 min. til hver kandidat.-max 2 anbefalere/ kandidat.                                     6. Afstemning.                                                                                                             7. Evt.

Generalforsamlinger 2020

26. januar 2020

LÆS MERE