Generalforsamling 2018

25. marts 2018


Referat fra generalforsamlingen i Kommuneforeningen 2018


Generalforsamling i Kommuneforeningen Venstre i Tønder Kommune den 19. marts 2018 kl. 19.00 i Daler Gamle Skole, Gærupvej 7b, 6280 Højer.
 
1. Valg af 3 stemmetællere.
Bestyrelsen havde 3 forslag - og LOA havde Jes E. Møller, Aksel Duedahl og Søren Henriksen. Det blev bestemt, at alle 6 godt kunne være stemmetællere, da der var ca. 183 deltagere til generalforsamling 
 
2. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Preben Linnet, som alle kunne tilslutte sig
 
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold, herefter beretning om kredsbestyrelsens arbejde i det forgangne år til orientering.
Først var der LES beretning, så havde borgmesteren også noget at tilføje - der var to spørgsmål - det ene handlede bl.a. om bosætning. Beretning blev taget til efterretning. Dernæst var det Peter Thysen fra kredsbestyrelsen og denne beretning blev også taget til efterretning. Her arbejder de p.t. med folketingskandidat Peter Tietje og han kommer på senere på aftenen og vil fortælle om hans tanker som folketingskandidat for kredsen. 
 
4. Behandling af regnskab 2017 samt fremlæggelse af kredsbestyrelsens regnskab.
Kasseren Paul-Erik havde fået sponsoret tryk af 60 regnskaber, så vi måtte se sammen, hvilket ikke var et problem. Regnskabet blev godkendt.   5. Fremlæggelse af budget 2018, herunder beslutning om vælgerforeningernes kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelsen og regionsbestyrelsen for år 2020.  Der blev budgetteret med færre medlemmer, da udviklingen har vist, at der bliver færre betalende medlemmer -  til trods for det, så får Venstre flere stemmer til valgene i Tønder 
 
6. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest den 01.02. - LES havde fået et efter den 01.02. og det havde han aftalt med forslagsstilleren, at det tog de med på det kommende konstitueringsmøde. 
    
7. Valg af formand.
Forslag: LES, Kim Thygesen og Lisbeth Bang Pedersen - sidstnævnte sagde pænt nej tak. Først sagde dirigenten, at stemmetallene ikke blev offentliggjort, men de to kandidater ville få stemmetallene. LOA spurgte til antal stemmeberettigede, da stemmesedler bare blev delt ud i sæt på bordene, så hvor mange er stemmeberettigede. Der blev svaret ca. 183. Det viste sig, at der var 177 der stemte (så da der ikke var over 183, så gik det jo nok). Der var 1 ugyldig stemme, 3 blanke stemmer, 48 stemmer til LES og 125 stemmer til Kim Thygesen 
 
 
KAFFEPAUSE....og til trods for at der kun var bestilt til max 50 gæster, så manglede der hverken boller eller lun kringle eller kaffe/te. Så tak til Fru Linnet.
 
8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og  2 suppleanter.
Jf. vedtægterne er der 8 fritvalgte medlemmer i bestyrelsen, valgt i 2-årige perioder som vælges med 4 hvert år.
 
På valg i 2018:  Paul-Erik Jensen, Mette Linnet, Preben Th. Olsen og Kresten Fromsejer.
 
Nuv. valgt i 2017, siddende et år mere: Bettina Nissen, Svend Rasmussen, Johan Boysen og Søren Henriksen (Søren Henriksen er nyvalgt fmd. i Tønder – så direkte medlem af bestyrelsen deraf, så skal ske nyvalg af et medlem for et år ) Suppleanter, valgt for et år: Henrik Dahlmann og Allan Mattesen Jacobsen
 
Dirigenten ønskede 5 navne på forslagssedlen - men også senere på stemmesedlen (det er ikke ok, når der er 7 pladser i spild, så skal der også kunne stemmes på 7 - der var trods alt 10 kandidater, så der var opstillede nok at tage af til posterne - der blev foreslået 25 - men de 15 sagde nej tak). 
 
Resultatet blev flg.  Paul-Erik Jensen og Kristen Fromsejer blev valgt som suppleanter for 1 år. Eilif Nielsen blev valgt for 1 år som fritvalgsmedlem i stedet for Søren Henriksen. Pia Hedegaard Kristensen, Preben Th. Olsen, Jørgen Jacobsen og Karl Henning Clausen blev valgt som fritvalgsmedlemmer i 2 år. 
  
Phillip Tietje fortalte i forkortet version om sig selv og hans arbejde i et kommende folketing. Han kom på scenen, da det ville tage tid at tælle alle stemmer op. Der var spørgsmål om han ville arbejde for en hærvejsmotorvej eller en vestmotorvej. Han svarede "det kommer an på, hvor jeg er", hvilket afkom latter i salen. Han mente, at det burde være muligt at få valg i Tønder kredsen, hvis han bare kunne få halvdelen af de stemmer, der var faldet her sidst, så skulle han nok skaffe resten. 
 
9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Dirigenten nævnte, at de ikke plejede at vælge suppleanter, og de to nuværende ønskede at genopstille. Jørn Skov og Mikael Crone blev valgt. 
 
10. Valg af formand for kredsbestyrelsen.
(nuv. Peter Thysen) Blev valgt uden at der kom flere forslag 
 
11. Valg af 4 medlemmer til kredsbestyrelsen og 2 suppleanter. (nuv. Paul-Erik Jensen, Mikkel Clausen, Jes E. Møller og Christian Christensen). Alle blev genvalgt, da der ikke var stemning for at komme med forslag.
 
12. Valg af 1 medlem til regionsbestyrelsen og 1 suppleant.
Referat af generalforsamling 19.03.18 i Venstres kommuneforening i Tønder kommune 
 
Der var 3 personer, som modtog valg - Esther Andersen, Søren T. Hansen og Eilif Nielsen.  Esther blev valgt med 60 stemmer og Søren blev valgt som 1. suppl. med 51 stemmer.
 
13. Valg af en delegeret til landsmødet.
Formanden er automatisk valgt - men resten plejer man at vælge til konstitueringsmødet, så det blev besluttet, at det kommer på som et punkt til den 03.04.18)
 
14. Eventuelt
Der var ingen punkter til evt. Bodil Steffensen spurgte om det ikke var normalt ,at man takkede dem, som var afgående. Dernæst rejste folk sig og klappede af LES for hans godt 10 års indsats for kommuneforeningen.  Der var også tak til dirigenten.
 
 


Generalforsamlinger 2019

26. november 2018

LÆS MERE