Valgte byrådskandidater

12. februar 2020

Venstre i Tønder Kommune opstillede 35 kandidater til kommunevalget 2017

14 af kandidaterne er efterfølgende valgt til Byrådet 2017-2021 samt  én kandidat er valgt til Regionsrådet.(Mette Bossen Linnet)

Henrik Frandsen 

Spidskandidat og bormesterkandidat
E-mail: henhas@toender.dk
Telefon: 21 24 40 89

Beskrivelse:

Tønder kommunens nuværende borgmester


Mette Bossen Linnet 

Tønder
E-mail: mette-linnet@hotmail.com
Telefon: 26 18 33 86

Beskrivelse:

Jeg  brænder for mit lokalområde! Jeg er selv både født og opvokset i Tønder Kommune, og jeg vil rigtig gerne bidrage til fortsat at udvikle området, og gøre det endnu mere attraktiv at bo, leve og arbejde i - for unge såvel som gamle.

Irene Holk lund 

Løgumkloster
E-mail: ihl@toender.dk
Telefon: 50 84 64 54

Beskrivelse:

Der skal hele tiden kæmpes for at have en kommune i balance. Kæmpe for kernevelfærden  til både børn og ældre.  Kæmpe for at udvise økonomisk ansvarlighed. Kæmpe for at erhvervslivet har gode vilkår. Kæmpe for et rigt kultur og fritidsliv. Alle de ting kommer ikke af sig selv. 

Jeg vil gerne  høre, hvad borgerne mener, før vi træffer de vigtige beslutninger, der berører borgernes velfærd og økonomi. For mig er dialogen  et redskab til at fremme et fællesskab om de vigtige beslutninger og hvor gensidig respekt og ordentlighed er vigtige elementer for mig. Jeg vil gerne gøre mit til, at Tønder Kommune er et godt sted at bo og leve i. 


Allan Skjøth 

Toftlund
E-mail: allskj@toender.dk
Telefon: 25 32 26 78

Beskrivelse:

Jeg vil kæmpe for fortsat lokal udvikling i hele Tønder Kommune

  • Jeg vil sikre en ansvarlig økonomi - der fortsat gør at vi kan være "Herre i et hus" og dermed sikre en god velfærd til alle i hele kommunen
  • Jeg vil som formand for Uddannelses-udvalget have det mål at ALLE unge I Tønder kommune får en uddannelse eller et arbejde

Leif Høeg Jensen 

Agerskov
E-mail: vestagervej33@gmail.com
Telefon: 40 32 92 83

Beskrivelse: 
Daisy dahl 

Skærbæk
E-mail: info@kunst-art.dk
Telefon: 25 13 92 91

Beskrivelse:

Jeg har ambitionerne og lysten til at være med til at udvikle vores fælles fremtid i Tønder Kommune. Jeg mener, at både vores erhvervsliv og de naturlige omgivelser med marsken og vadehavet har et stort vækstpotentiale. Ved at skabe bredere samarbejde på tværs af organisationer og brancher kan vi lære af hinanden og sammen gøre kommunen til et endnu bedre sted at bo, arbejde, drive erhverv og besøge - til glæde for os alle.

René Andersen 

Vodder
E-mail: rea@toender.dk
Telefon: 22 30 42 76

Beskrivelse:

Jeg er nu næsten igennem min 3. periode og syntes stadig det er meget spændende, der altid nok at tage fat på og brænder meget for det. Jeg syntes stadig jeg har meget at byde ind med og mod på det og derfor har jeg valgt at stille op igen

Preben Linnet 

Højer
E-mail: pli@toender.dk
Telefon: 23 26 33 86

Beskrivelse:  Jeg har lyst til at påvirke de ting der sker i Tønder Kommune, og stadig mener at kunne bidrage med noget, og gøre en forskel, bla. med baggrund i erfaringen fra 20 års arbejde i kommunal politik


Poul erik Kjær 

Arrild
E-mail: poukja@toender.dk
Telefon: 20 13 37 38

Beskrivelse:

Jeg driver et landbrug ved Arrild, med slagtesvin og planteavl.

Gift med Pia Jepsen, og vi har tre børn. Jeg stiller op til min anden periode, efter mange opfordringer fra lokalområdet, og fordi jeg godt kan lide at arbejde med at forme fremtiden for Tønder kommune.

Jeg mener stadig jeg har nogle ideer til ting der kan ændres, eller gøres bedre i Tønder kommune. 


Jesper Steenholdt 

Abild
E-mail: jesste@toender.dk
Telefon: 24 41 07 96

Beskrivelse: Igennem mit arbejde i Kommunalbestyrelsen har jeg haft glæden af at opleve min indflydelse gøre sig gældende, hvorfor jeg igen stiller op, og vil glæde mig til at trække i arbejdstøjet og arbejde med en fortsat udvikling og fastholdelse af arbejdspladser i byerne og landdistrikterne. Vi har et godt skolevæsen, der kan gøres bedre, en stærk folkeskole vil være løftestang og gøre Kommunen attraktiv og indbydende for nye

tilflyttere. Det nære sundhedsvæsen er med til at skabe tryghed, og skal derfor udbygges, samt jeg vil arbejde for at vore ældre og svageste har gode rammer, og tidssvarende pasnings ordninger for børnefamilierne.


susanne linnet 

Møgeltønder
E-mail: suslin@toender.dk
Telefon: 40 40 07 31

Beskrivelse:

Jeg har stor erfaring både fra regional- og kommunalpolitik. Vil gerne fortsætte mit politiske arbejde til gavn for Tønder Kommune, hvor vi skaber sammenhæng, kvalitet og værdi indenfor børn- og skole, sundheds-og ældreplejen, kultur, Arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik. Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Jeg er handlings orienteret – engageret og resultatsøgende.

Mathias Knudsen 

Bedsted
E-mail: matknu@toender.dk
Telefon: 40 19 45 53

Beskrivelse: Jeg vil fortsat gerne vil være med til at sikre :

at Tønder kommune fortsat har styr på økonomien.

at der skabes så gode forhold som muligt for alle kommunens borgere - særligt tænkes på børn, unge og ældre.

at der værnes om naturen, kulturen og mangfoldigheden.


Bo Jessen 

Bredebro
E-mail: boj@toender.dk
Telefon: 40 62 65 27
Anita Uggerholt Eriksen 

Tønder
E-mail: ca@uggerholt.dk
Telefon: 31 44 37 68

Beskrivelse:

Jeg vil sikre vores børn de bedst mulige forudsætninger. Dette gælder både for daginstitution, folkeskole og ungdomsuddannelse. Vi skal sikre børn og unges trivsel, men også højne deres faglige niveau så vi som minimum når landsgennemsnittet. Herudover skal vores område være attraktivt at bo og være turist i. Derfor er væsentligt, at vi bakker op om detailhandlen, turismen og erhvervslivet, så vi kan stoppe affolkningen. Vi skal tiltrække nye borgere og nye virksomheder og dermed fremtidssikre vores velfærd.