Organisatoriske udvalg

12. februar 2020


Venstre i Tønder Kommune har organisatorisk nedsat følgende udvalg:

* Aktivitetsudvalg:

* Markedsføringsudvalg: 

* Politisk strategiudvalg:

* Kredsbestyrelsen:

* Regionsbestyrelsen:

Medlemmer af de enkelte udvalg fremgår af nedenstående.


Aktivitetsudvalget:


Preben Th. Olsen

Formand
E-mail: pto@bbsyd.dk
Telefon: 20 10 63 43


Medlemmer af Aktivitetsudvalget:

Johan Johansen - Carl-Erik Nielsen - Allan Mattesen Jacobsen - Søren Henriksen - Paul-Erik Jensen Vivtor Sejr Conradsen - Karsten Møller - Tilde Duedahl

Markedsføringsudvalg

Amit Mozumdar

Formand
E-mail: amit.mozumdar@gmail.com
Telefon: 21 20 82 58


Medlemmer i Markedsføringsudvalget:

Kim L. Tygesen - Søren Henriksen - Esther Andersen - Victor Sejr Conradsen 

Politisk Strategiudvalg:


Pia Hedegaard Kristensen

Formand

   


Medlemmer i politisk strategiudvalg:

Aksel Duedahl- Esther Andersen - Amit Mozumdar - Jes E. Møller - Søren Henriksen 

Kredsbestyrelsen

Peter Thysen

Formand
E-mail: pgt@bbsyd.dk
Telefon: 61 54 28 17


Medlemmer af kredsbestyrelsen:

Christian Christensen - Paul-Erik Jensen - Mikkel Clausen - Jes E Møller 


regionsbestyrelsen

Esther Andersen

Medlem
E-mail: estherandersen@hotmail.dk
Telefon: 24 27 04 27


Europaudvalget


Søren T. Hansen

Formand
E-mail: joanogsoren@os.dk
Telefon: 23 31 07 46