Organisatoriske udvalg

4. januar 2019


Venstre i Tønder Kommune har organisatorisk nedsat følgende udvalg:

* Aktivitetsudvalg: 

* Politisk strategiudvalg:

* Kredsbestyrelsen:

* Regionsbestyrelsen:

Medlemmer af de enkelte udvalg fremgår af nedenstående.


Aktivitetsudvalget:


Preben Th. Olsen

Formand
E-mail: pto@bbsyd.dk
Telefon: 20 10 63 43


Medlemmer i Aktivitetsudvalget:

Pia Dyhring Lassen - Carl-Erin Nielsen - Allan Mattesen Jacobsen - Søren Henriksen - Paul-Erik Jensen - Tommy Emil Funder - Karsten Møller Tilde Duedahl - Bente Clausen

Politisk Strategiudvalg:


Pia Hedegaard Kristensen

Formand

   


Medlemmer i politisk strategiudvalg:

Ejlif Jensen - Esther Andersen - Pia Hedegaard Kristensen - Aksel Duedahl - Lisbeth Oxholm Andersen - Henrik Knudsen

Kredsbestyrelsen

Peter Thysen

Formand
E-mail: pgt@bbsyd.dk
Telefon: 61 54 28 17


Medlemmer af kredsbestyrelsen:

Christian Christensen - Paul-Erik Jensen - Mikkel Clausen - Jes E Møller - Tommy Emil Funder og Henrik Knudsen


regionsbestyrelsen

Esther Andersen

Medlem
E-mail: estherandersen@hotmail.dk
Telefon: 24 27 04 27


Europaudvalget


Søren T. Hansen

Formand
E-mail: 
Telefon: