Kredsbestyrelsen

18. april 2023Peter gad thysen

Formand


E-mail: petergadthysen1@gmail.com
Telefon: 6154 2817


øvrige medlemmer:Preben th. olsen


E-mail: pto@bbsyd.dk
Telefon: 2010 6343mogens nielsen


E-mail: mnielsen1963@live.dk
Telefon: 9387 2510Leif høeg jensen


E-mail: leihje@toender.dk
Telefon: 4032 9283kim tygesen


E-mail: venstre@zentec.dk
Telefon: 4027 5445jes E. Møller


E-mail: mail@skovlundgp.dk
Telefon: 4096 9785Karsten E. Møller


E-mail: karsten159951@gmail.com
Telefon: 2578 5310