Kredsbestyrelsen

4. august 2020


Peter Thysen

Formand


E-mail: petergadthysen1@gmail.com
Telefon: 61 54 28 17

øvrige medlemmer

  • Jes E. Møller
  • Keen Andersen
  • Paul-Erik Jensen
  • Mikkel Clausen
  • Karsten Møller