Generalforsamling Kommuneforeningen Venstre i Tønder Kommune

Generalforsamling Kommuneforeningen Venstre i Tønder Kommune

18

mar.

Start: 18/03/2019 19:00 Slut: 18/03/2019 21:30

Sted: Øster Højest Kro

Adresse:

Generalforsamling i Venstres kommuneforening i Tønder kommune   
Generalforsamling Mandag den 18. marts 2019 Kl. 19.00-21.30 Ved Øster Højst Kro   
Inviterede: kun gyldige medlemmer af Venstre
 
Dagsorden:

1. Valg af 3 stemmetællere.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formandsberetning 
 4. Kredsbestyrelseformands beretning
 5. Behandling af regnskab 2018 samt fremlæggelse af kredsbestyrelsens regnskab.                           6. Fremlæggelse af budget 2019, herunder beslutning om vælgerforeningernes kontingent til kommuneforeningen, kredsbestyrelsen og regionsbestyrelsen for år 2021.   
7. Opdatering af vedtægter se bilag  
8. Behandling af indkomne forslag.  
9. Valg af formand.  
10. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  
På valg i 2019:  Sven Rasmusen, Bettina Nielsen, Ejlif Nielsen og Johan Boysen.  
Suppleanter, valgt for et år: Henrik Dahlmann og Allan Mattesen Jacobsen  
11. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.  
12. Valg af formand for kredsbestyrelsen.  
13. Valg af 4 medlemmer til kredsbestyrelsen og 2 suppleanter.  
14. Valg af 1 medlem til regionsbestyrelsen og 1 suppleant.  
15. Valg af en delegeret til landsmødet.  
16. Eventuelt