Byrådsgruppen (V)

8. april 2018

Venstre i kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune.

Venstre har i alt 14 valgt ind i kommunalbestyrelsen 2017 - 2021. 

Henrik Frandsen

Borgmester
Formand for Økonomiudvalget


Mette bossen linnet

Byrådsmedlem

2. viceborgmester

Næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget

Medlem af Børn- og Skoleudvalget

Medlem af Kulturelt forum

Irene Holk Lund

Byrådsmedlem

Formand for Sundhedsudvalget

René Andersen

Byrådsmedlem

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Allan Skjøth

Byrådsmedlem

Formand for Unge i Uddannelse. (§17,stk.4)

Næstformand for Sundhedsudvalget

Næstformand for Børn- og Skoleudvalget

Medlem af Folkeoplysningsudvalget


Leif Høegh jensen

Byrådsmedlem

Formand for bosætning og landdistrikter (§17.stk.4)

Næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget

Bo Jessen

Byrådsmedlem

Formand for Teknik- og Miljøudvalget


Mathias Knudsen

Byrådsmedlem
Medlem af Økonomiudvalget

Næstformand i Ungeudvalget

Poul erik kjær

Byrådsmedlem

Formand for Børn- og Ungeudvalget

Næstformand forTeknik- og Miljøudvalget

Preben Linnet

Byrådsmedlem

Næstformand for Økonomiudvalget

Gruppeformand


anita uggerholt eriksen

Byrådsmedlem

Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Medlem af Ungeudvalget

Medlem af Folkeoplysningsudvalget

Daisy Dahl

Byrådsmedlem

Medlem af Sundhedsudvalget

Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Jesper Steenholdt

Byrådsmedlem

Næstformand for Socialudvalget

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget

Susanne Linnet

Byrådsmedlem

Medlem af Socialudvalget