Forretningsudvalget

4. januar 2019

Forretningsudvalget Venstre i Tønder Kommune

Kim L. Tygesen

Formand
E-mail: venstre@zentec.dk
Telefon: 40 27 54 45


Vacant

Næstformand 
E-mail: 
Telefon: 


Lisbeth Oxholm Andersen

Sekretær
E-mail: lisbeth@oxholm.dk 
Telefon: 20 74 31 67


Paul-Erik Jensen

Kasserer
E-mail: paul-erik@ny-post.dk 
Telefon: 30 66 32 98 


Peter Thysen

Formand kredsbestyrelsen
E-mail: pgt@bbsyd.dk
Telefon: 61 54 28 17 


Preben Th. Olsen

Aktivitetsudvalgsformand
E-mail: pto@bbsyd.dk
Telefon: 20 10 63 43


Regionsbestyrelsen

Esther Andersen
E-mail: estherandersen@hotmail.dk
Telefon: 24 27 04 27


Preben Linnet

Byrådsgruppen Venstre
E-mail: pli@toender.dk
Telefon: 23 26 33 86


Henrik Skov Knudsen

VUér
E-mail: henrik-s-k@hotmail.dk 
Telefon: 26 23 59 53


Amit Mozumdar

Markedsføring
E-mail: amit.mozumdar@gmail.com
Telefon: 21 20 82 58Victor Sejr Conradsen

VU-formand
E-mail: victorsejr@gmail.com
Telefon: 24 62 77 22