Forretningsudvalget

28. oktober 2021

Forretningsudvalget Venstre i Tønder Kommune

Kim L. Tygesen

Formand
E-mail: venstre@zentec.dk
Telefon: 40 27 54 45


AKSEL DUEDAHL

Næstformand

E-mail:  akselduedahl@hotmail.com
Telefon:  30 26 40 30

Esther Andersen

PSU formand

E-mail: 

Telefon: 


Søren Henriksen

Sekretær
E-mail: sbrh@live.dk 
Telefon: 22 73 04 89


Paul-Erik Jensen

Kasserer
E-mail: paul-erik@ny-post.dk 
Telefon: 30 66 32 98 


Preben Th. Olsen

Aktivitetsudvalgsformand
E-mail: pto@bbsyd.dk
Telefon: 20 10 63 43


Esther Andersen

Regionsbestyrelsen
E-mail: estherandersen@hotmail.dk
Telefon: 24 27 04 27


Keen Andersen

Formand for kredsbestyrelsen
E-mail: 
Telefon: 

Karsten Ebsen Møller

VU formand
E-mail: karsten159951@gmail.com
Telefon: 25785310


mathias Knudsen

Byrådsgruppen Venstre
E-mail: matknu@toender.dk
Telefon: 40 19 45 53


Henning Nørret Nielsen

Formand for markedsføringsudvalget

E-mail: henning@abtek.dk
Telefon: 25 33 18 41


Verkant

VU-suppl.
E-mail: 
Telefon: