Forretningsudvalget

12. februar 2020

Forretningsudvalget Venstre i Tønder Kommune

Kim L. Tygesen

Formand
E-mail: venstre@zentec.dk
Telefon: 40 27 54 45


Aksel Duedahl

Næstformand 
E-mail: akselduedahl@hotmail.com
Telefon: 30 26 40 30


Søren Henriksen

Sekretær
E-mail: sbrh@live.dk 
Telefon: 22 73 04 89


Paul-Erik Jensen

Kasserer
E-mail: paul-erik@ny-post.dk 
Telefon: 30 66 32 98 


Preben Th. Olsen

Aktivitetsudvalgsformand
E-mail: pto@bbsyd.dk
Telefon: 20 10 63 43


Esther Andersen

Regionsbestyrelsen
E-mail: estherandersen@hotmail.dk
Telefon: 24 27 04 27


Peter Thysen

Kredsbestyrelsen
E-mail: pgt@bbsyd.dk
Telefon: 61 54 28 17

Preben Linnet

Byrådsgruppen Venstre
E-mail: pli@toender.dk
Telefon: 23 26 33 86


Victor Sejr Conradsen

VU formand
E-mail: victorsejr@gmail.com
Telefon: 26 23 59 53


Amit Mozumdar

Markedsføring
E-mail: amit.mozumdar@gmail.com
Telefon: 21 20 82 58Henrik Skov Knudsen

VU-suppl.
E-mail: henrik-s-k@hotmail.dk
Telefon: 24 62 77 22