Forretningsudvalget

7. december 2020

Forretningsudvalget Venstre i Tønder Kommune

Kim L. Tygesen

Formand
E-mail: venstre@zentec.dk
Telefon: 40 27 54 45


Lisbeth Bang Pedersen

Næstformand 

E-mail: lbangpedersen@gmail.com

Telefon:  22 75 31 51


Søren Henriksen

Sekretær
E-mail: sbrh@live.dk 
Telefon: 22 73 04 89


Paul-Erik Jensen

Kasserer
E-mail: paul-erik@ny-post.dk 
Telefon: 30 66 32 98 


AKSEL DUEDAHL

PSU formand

E-mail:  akselduedahl@hotmail.com
Telefon:  30 26 40 30

Preben Th. Olsen

Aktivitetsudvalgsformand
E-mail: pto@bbsyd.dk
Telefon: 20 10 63 43


Esther Andersen

Regionsbestyrelsen
E-mail: estherandersen@hotmail.dk
Telefon: 24 27 04 27


Peter Thysen

Kredsbestyrelsen
E-mail: pgt@bbsyd.dk
Telefon: 61 54 28 17

Karsten Ebsen Møller

VU formand
E-mail: karsten159951@gmail.com
Telefon: 25785310


Preben Linnet

Byrådsgruppen Venstre
E-mail: pli@toender.dk
Telefon: 23 26 33 86


Amit Mozumdar

Formand for markedsføringsudvalget

E-mail: amit.mozumdar@gmail.com
Telefon: 21 20 82 58


Verkant

VU-suppl.
E-mail: 
Telefon: