KV21 - Valgprogram

17. januar 2023


Download Venstres Valgprogram for KV21 [KLIK HER]

Spidskandidaten har ordet


Kære borger i Tønder Kommune,

Som borgmesterkandidat for Venstre i Tønder Kommune har det været Venstres og min vigtigste prioritet at vi skal udvikle og ikke afvikle vores kommune. Vi skal turde tage ansvar!

Vi taber på mange parametre i de seneste år!

Vi bliver færre borgere, vi bliver ældre, vi bliver færre bidragsydere og flere bidrags nydere. Det er en tikkende bombe under vores fremtid. Dermed ikke sagt at vi ikke vil tage ansvar for dem som har det svært, eller dem som har udfyldt deres rolle i deres arbejdsliv. Politikkerne har i mange år fordelt hvad der nu kan fordeles, med den årlige 1% besparelse på budgettet. Den vej kan vi ikke fortsætte, det er en negativ spiral!


Vi har brug for en klar og udviklende vision, som bygger på fakta og tillid på tværs af de politiske partier, regioner og grænser.

Vi skal turde udfordre både landspolitikerne, os selv som vanemenneske, hele vores pragmatiske tankegang, ”det går nok”, eller gør det? Jeg og Venstre i Tønder Kommune tror på vores muligheder, vi tror på et nyt stærkt ”Tønder”, men vi skal tænke nyt.

Politik skal dreje sig om dig, din og din families behov, udfordringer og fremtid. Vi skal gøre det som giver mening. Slut med politiske luftkasteller som ikke giver mening, som ikke fører nogen steder hen. Vi skal handle rettidigt og altid ud fra hvad der er bedst for Tønder Kommune og dennes borgere.

Jeg er født og opvokset i Tønder Kommune, en tryg opvækst, med de udfordringer livet nu en gang byder på. Mistet nogle af de nærmeste alt for tidligt, set stærke mennesker knække, oplevet livets gode, men også livets til tider hårde odds. Livet gør os til dem vi er, former vores holdninger og idealer. I dag i en alder af 57 år, er jeg stadigvæk drevet af, at vi kan gøre en forskel hver dag, frivilligheden til at vælge, dem der kan de skal, dem der ikke kan skal hjælpes. Alt dette er grundlaget og grunden til at jeg stiller op for Venstre til kommunalvalget 2021. Tønder Kommune skal også i fremtiden være et trygt sted at være, det skal være et sted hvor man har lyst til at bosætte sig, et sted hvor det er trygt at vokse op, et sted hvor vi har lyst til at blive gamle. Det vil Venstre kæmpe for.

Tønder Kommune er den geografisk femte største kommune i Danmark. Vi har ca. 37.000 indbyggere og vi er indbegrebet af en landdistriktskommune. Det skal vi have respekt for, vi skal værne og give mulighed for udvikling i alle kommunens lokalområder. Derfor har vi også en klar plan for at vi ikke vil lukke skoler i de mindre samfund. Fordi hver gang en politiker vil lukke skoler, sker der uoprettelig skade på det lokalområde som igen mister. Derfor skal vi have gode skoler i fremtiden, skoler som har opbakning fra lokalsamfundet. Der skal være opbakning til skolerne, hvis ikke lukker de sig selv, men det har Venstre ikke planer om.

Vi skal derudover passe på vores børn og unge, vi skal sørge for at de har deres lokale klub hvor de kan hænge ud. Vi skal værne om den lokale dagpleje, børnehave, det som giver tryghed.

Vi skal give dem som har arbejdet for at vi har fået de muligheder og det samfund som vi har i dag, en tryg alderdom og ældrepleje. De ældre skal have det godt, de skal have trygge gode omgivelser, med empatiske plejere og dygtige ledere og beboer og pårørende inddragelse.

Vi skal tage vare på dem med specielle behov, dem som har det svært, vi skal hjælpe dem videre til et bedre liv. Vi skal se den enkelte borger, ikke bare et cpr. nummer, og sikre en hurtig afklaring af den enkeltes behov og udfordringer. Alle har ret til en plads i samfundet, med en ret følger også et ansvar, men også en pligt til samfundet, til at hjælpe den enkelte videre. Derfor skal vi om muligt hjælpe dem som kan tilet job, flexjob eller uddannelse. Dem som ikke kan, de skal have en afklaring, så de kan komme videre i deres forløb. Alle har det bedst ved at komme ud, til at være en del af noget større.

Vi skal udvikle på korte og mellemlange uddannelser, det har Venstre taget initiativet på i den forgangne valgperiode, det skal vi have meget mere af. For med lokale stedbundne uddannelse, følger også bosætning.

Men hvordan skal vi nu finansiere alle disse fine visioner, hvordan skal vi vende stagnation til fremgang, udvikling, til velfærd og tryghed.

Venstre vil udvikle Tønder Kommune med bl.a. PTX-løsninger, med havvindmølleparker, brintproduktion, biogas, solenergi mm. Dette selvfølgelig for at efterleve det krav vi og de unge sætter for deres fremtid, for klimaet. Men også for at skabe et økonomisk grundlag for alt det som skal gøre Tønder Kommune til et bedre sted at være.

Vi skal udvikle på vores store vækstmotor turismen, kultur, kunstmuseum, Zeppelinmuseet, Wegner museet, lokal forankrede oplevelser og produkter mm. Vi er en rig kommune på oplevelser, natur, sort sol, Unesco Verdensarv, vadehav, strande og vand. Et udviklingspotentiale som vil bidrage markant til vores fremtidige økonomiske udvikling.

Tønder Kommune skal også værne om sit landbrug, vi må ikke glemme vores ”rødder”, de stolte traditioner. Derfor skal vi også her handle på fakta og via vores landspolitiske rødder støtte landbruget i den til tider ulige kamp mod systemet. Landbruget er klar over deres ansvar i klimadebatten, det skal vi alle være, dette gøres bedst med en fælles forståelse. Det er en Venstre mærkesag at passe på vores landbrug, som er en af de store bidragsydere til vores velfærd.

Vores industrier, ECCO, Hydro, Hartmann og mange flere bidrager med arbejdspladser, udvikling, bosætning mm. De ca. 1000 selvstændige virksomheder i Tønder Kommune skal med en stigende erhvervsvenlighed hjælpes til endnu mere succes, så de også fortsat kan få fremgang og bidrage til Tønder Kommunes udvikling.

Vi skal værne om de mindre erhverv om det er håndværk- detail eller et andet erhverv, skal de hjælpes til succes. Vi skal se deres udfordringer og hjælpe dem til at få succes. Ca. 1/3 af alle erhverv i Tønder Kommune har under 10 ansatte, iværksætteri er i en del af vores DNA i Tønder kommune, det skal vi værne om.

  • Venstre og jeg vil stå i spidsen for og bidrage med fremtidens nye politiske vision for Tønder Kommune.
  • Det er på det grundlag og værdier, vores liberale DNA, vi har udformet vores valgprogram.
  • ”Det er dig det drejer sig om”, Venstre ”vi vil gøre Tønder Kommune stærkere”.
Martin Iversen

Venstres borgmesterkandidat ved KV21 i Tønder Kommune

Download Venstres Valgprogram for KV21 [KLIK HER]